Klaver B.V.

Juridisch en Bestuurlijk Adviescentrum Klaassen
Koopmanstraat 12
5401 GX Uden (gemeente Maashorst)
06 – 22 41 30 24
info@adviescentrumklaassen.nl

Nieuws over praktijk en wetgeving omgevingsrecht

Het omgevingsrecht krijgt een complete facelift met de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet. We volgen de ontwikkelingen op de voet. De inwerkingtreding is gepland op 1 juli 2022.

Het afgelopen jaar hebben we diverse documenten ontwikkeld, die gemeenten kunnen gebruiken bij de implementatie van de Omgevingswet. Het gaat om beleidsstukken, maar ook notities over allerlei onderwerpen en thema’s. Gemeenten die onze ondersteuning vragen bij de implementatie kunnen de beschikking krijgen over onder meer:

a. Delegatiebesluit raad aan BenW (wijziging omgevingsplan)

b. Partcipatiebeleid

c. Gemeentelijke adviescommissie

d. Notitie ‘hoe om te gaan met initiatieven na inwerkingtreding van de wet’

e. Plan van aanpak omgevingsplan en voorbeeldstructuur omgevingsplan

f. Notitie DSO, Besluit kwaliteit omgevingsplan en vergunningvrije bouwactiviteiten

g. Aanzetten voor een gemeentelijk ‘Handboek omgevingsplan”